Gezinti Bağlantılarını Atla
Static Now

ISO 9001/14001:2015 Standartlarındaki Yenilikler

Static Control, ilk kez Ekim 2010 tarihinde ISO9001:2008 ve ISO14001:2004 Standartları sertifikalarını almıştır.  Bu sertifikaları, Ekim 2017 tarihinde yeni ISO9001:2015 ve ISO14001:2015 Standartlarını alana kadar muhafaza ettik. Yeni 2015 standartlarının sertifikasyonu herhangi bir uyumsuzluk yaşanmadan başarıyla tamamlanmıştır.
                                    
ISO sertifikaları, şirketi aşağıdaki şekillerde güçlendirmiştir:
 1. ISO Sertifikaları, kalite ve çevre süreçlerinin en yaygın şekilde kabul edilmiş olan mevcut uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiği konusunda müşteriye güvence verir.
 2. ISO Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri işletmelerin kalite ve çevre boyutlarını yönetmeyi amaçlayan açık, kapsamlı ve tek tip bir stratejik yön sağlar.
 3. ISO programları, devamlı gelişim sağlamak üzere riskleri tanıyıp bu risklere karşı harekete geçmeleri için şirketlere hem bilgi sağlar hem de onları disipline eder.
 Aşağıda kalite ve çevre sistemlerinin sağladığı veya geliştirdiği birkaç somut sonucu bulabilirsiniz:
 
 1. Müşterilerin aldıkları ürünlerden memnuniyetini ölçen Kalite Endeksimiz %99 üzerinde kalmaya devam etmektedir.
 2. Üst yönetim, tüm çalışanlar tarafından gerçekleştirilen işlerin en nihayetinde müşterilerimiz üzerinde olumlu bir etki bırakması gerektiğini vurgulamaktadır.
 3. Şirket genelindeki iletişim ve sorun çözme, devamlı gelişme göstererek herkesin işlerinin diğer süreçleri ve müşterileri nasıl etkilediğini anlamasına yardımcı olmuştur.
 4. Static Control artık şirket genelindeki TÜM çalışanların yardımları sayesinde, ürettiği katı atıkları en az %60 oranında geri dönüştürmektedir. Bu, geçtiğimiz 7 yılda TONLARCA atık anlamına gelir.
 5. Amme hizmetlerinin ve doğal kaynakların tüketimi; daha düşük kullanım, bakım uygulamalarının geliştirilmesi, atıkların meydana geldiği noktalara odaklanılması ve bu konuda bir şeyler yapılması sayesinde azaltılmıştır.
 6. Etkili çevre ve kalite sistemleri ile bunlarla ilişkili belgeler, 3 kritik tesisi yerle bir eden ve diğer 2 tanesine büyük zarar veren, 2011 yılında yaşanan hortumun ardından şirketin ayakta kalmasına büyük katkıda bulunmuştur.
 7. Belli başlı tüm yeni süreçler, Kartuş Yeniden Üretimi, 3D Filament ve Şerit Mürekkep, hem müşterilere sadece kaliteli ürünlerin gönderilmesini hem de operasyonların çevresel boyutunun önceden göz önünde bulundurulmasını sağlamak üzere ISO standartlarına göre hazırlanmıştır ve ilgili faaliyetler bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir.
 8. Tüm süreçlerin planlanan aralıklarla şirket içi denetimden geçmesi, kalite ve çevre sistemlerinin yönetim beklentilerini karşılamaya devam etmesini sağlamaya yardımcı olmaktadır.
 9. Düzenli Yönetim Gözden Geçirmeleri, kalite ve çevre sistemlerinin yönetimin stratejik yönüne odaklanmaya devam etmesini sağlamaktadır.
Static Control Components, Inc. Ana Merkezi ve Sanford, NC'deki operasyonlar Eylül 2017 tarihli Gözetim ve Geçiş Denetiminde sertifikasyonumuzun ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gerekliliklerine ve ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Gerekliliklerine geçişini sağlamıştır. Bu standartların yeni gereklilikleri, şirket stratejisinin üst yönetimden başlayarak müşteriler, tedarikçiler, düzenleyici kurumlar, yerel topluluklar, çalışanlar ve diğer paydaşlar gibi şirketle ilişkili tüm taraflara nasıl ulaştığına odaklanmaktadır. Bu, mümkün olduğu noktalarda riski bertaraf etmek veya azaltmak için şirketin tüm seviyelerindeki riskleri tespit ederek ve devamlı gelişimi olumlu yönde etkileyerek gerçekleştirilir. Amaçlar, hedefler ve hedeflere ulaşma amacı taşıyan eylemler, şirketin her seviyesinde, üst yönetimin stratejik kalite ve çevre amaçlarına ulaşma ortak hedefi göz önünde bulundurularak belirlenir.
 
Devamlı gelişim, şirketimize değişim, büyüme ve fırsat sağlar. Yeni 2015 ISO standartları, risklerin önceden değerlendirilip ele alınmasını sağlamak üzere süreç ve ürün değişikliklerinin planlanmasına ve yönetimine özel vurgu yapar. Static Control'un yeni 2015 ISO Standartlarını ele alma yöntemi, en iyi şekilde aşağıda bulacağınız Kalite ve Çevre Politikamızla özetlenir.
 
Etkili iş uygulamaları ve politikalarıyla Static Control; ürün kalitesinin, çevre üzerindeki etkilerinin ve Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri gerekliliklerine uyumunun sorumluluğunu üstlenir. Aşağıdaki hususlarda kararlıyız:
 
 • Müşteri beklentilerini karşılayan veya aşan inovatif görüntüleme ürünleri ve elektronik cihazlar sağlamak;
 •  Üçüncü parti lazer ve mürekkep kartuşu sektöründe en iyi teknik hizmeti ve desteği sağlamak; 
 • Mümkün olduğu durumlarda faaliyetlerimizden kaynaklanan kirlenmeyi önlemek;
 • Static Control'un tabi olduğu yerel ve federal kanunlar veya düzenlemeler ile eyalet kanunları veya düzenlemelerine ya da diğer gerekliliklere uymak; 
 • Kaliteyi ve çevre performansını geliştirmek üzere hedefleri ve amaçları belirlemek ve gözden geçirmek;
 • Risk tabanlı düşünceyi teşvik ederek Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinin etkinliğini devamlı olarak geliştirmek.
ISO sertifikasyonu konusunda gösterdiğimiz çaba, büyük oranda bir ekip çalışmasıdır. Çevre, Sağlık ve Güvenlik şefi Debbie Bigelow çevre çabalarına önderlik ederken ben kalite sistemlerine odaklanıyorum. Kalite güvence direktörü Aaron Maule ise Debbie'nin ve benim doğru yönde ilerlemeye devam etmemizi sağlıyor.
 
Bizimle birlikte her gün süreçlerin geliştirip muhafaza edilmesi için çalışan çok sayıda direktörün, yöneticinin ve çalışanın iş birliği ve yardımları için müteşekkirim. Sertifikasyonlarımıza ulaşmak ve bunları muhafaza etmek için şirket genelindeki her bireyin desteğine ihtiyaç duyduğumuzu ne kadar vurgulasam azdır.

ISO sertifikasyon sayfamızı ziyaret edin
Static Haberlerini Al
Kaydol

Diğer Makaleler